top of page

Basregistrering av keramiska material

För en arkeologisk rapport, oavsett om det rör sig om förundersökning eller slutundersökning, måste det keramiska fyndmaterialet registreras. Med den ökande konkurrensen inom uppdragsarkeologin är det väsentligt att ha kostnadseffektiva rutiner.

SKEA erbjuder snabb, högkvalitativ och kostnadseffektiv basregistrering – antal och vikt, bestämning av kärldelar samt bestämning av teknisk keramik.

Prislista

Timmtaxa: 700 sek/ t

bottom of page