top of page

FOU

FOU-bistånd, fältarkeolog med keramisk specialkompetens. 
 

Ökande krav på undersökningsplanernas kvalitet i uppdragsarkeologins anbud kan göra extern FOU-bistånd och projektledningsinsatser fördelaktiga för en arkeologisk enhet. Vid utgrävningar där större keramiska fyndmaterial förväntas kan det vara en praktisk så väl som ekonomisk fördel att anställa en arkeolog med keramisk specialkompetens som dels kan basregistrera effektivt under utgrävningen dels göra löpande bestämningar och dateringar som kan vara av stor betydelse för prioriteringar av grävningsinsatser.

An läggningar – företrädesvis på järnåldersplatser och senare – med anknytning till metallhantering innehåller ofta teknisk keramik som t.ex. fodringar, ugnsväggar, deglar m.m. Utgrävningen av de ofta komplicerade anläggningarna kan ofta ge betydligt mera information om specialister i metallurgi och keramik deltar.​

 

SKEA erbjuder

 

  • Fou-bistånd
     

  • Projektledning med docentkompetens.
     

  • Utgrävning av ässjor, ugnar m.fl. anläggningstyper som innefattar teknisk keramik.

Prislista

Timmtaxa: 700 sek/ t

bottom of page