top of page

Publikationer (urval)

1997 Shards of Iron Age Communications - Internal structures and external contacts on Late Roman Iron Age Funen. Monographs on Ceramology. Lund. (Avhandl.)

 

1999 Regionality in the study of the Ertebölle Culture. Archaeological Dialogues 6:1.

 

2000 Dünnschliffuntersuchungen an Keramikscherben von Mölleholmen, Kirchspiel Sövde,Schonen. Anhang 1 in Kelm, R. Mölleholmen. Eine slawische Inselsiedlung des 11. Jahrhunderts in Schonen, Südschweden. University of Lund. Institute of Archaeology. Report Series. No. 74. Lund.

 

2000 Hur ohygieniska var de? Mölleholmen. Populär Arkeologi  nr 4. 

 

2001 Temper for the sake of coherence. Analyses of bone and chaff tempered ceramics from Iron Age Scandinavia. European Journal of Archaeology  4/3. 

 

2001 The question of embedding. A response to articles by Tite, Sillar and Livingstone-Smith. Archaeometry  43.2.

 

2002 Totalt 9 kapitel i Lindahl, A., Olausson, D., och Carlie, A. (red) Keramik i Sydsverige –  en handbok för arkeologer. Monographs on Ceramics no.1, Report Series no. 81 och RAÄ UV Syd Rapport 2002:6. Lund. (Läromedel).

 

2003 Pottery as a source of structural information – Internal structure and external contacts of Uppåkra 0-400 AD.  In Larsson, L & Hårdh, B. eds. Centrality – Regionality.  The social structure of southern Sweden during the Iron Age. Uppåkrastudier 7.  Acta Archaeologica Lundensia Ser. In 8º, no 40. Stockholm.

 

2003 Neolitiskt keramikhantverk i Välabäcksdalen – lokalt och regionalt.  I  Svensson, M.  (red.) I  det neolitiska rummet. Skånska spår - arkeologi längs Västkustbanan. Riksantikvarieämbetet UV-Syd.

 

2006 Pottery and space. Macro and micro studies of West Scanian settlement pottery 500 BC-500 AD. I Carlie, A. (red.) ärnålder vid Öresund. Skånska  spår. Arkeologi längs Västkustbanan.  Riksantikvarieämbetet UV-Syd .

 

2006 HOLES. A review of the interpretation of vessels with one or more extra holes from the  Late Bronze Age and Iron Age in South Scandinavia. In Gibson, A. (ed) Prehistoric Pottery: Some Recent Research BAR International Series 1509.

 

2008 Gjutformsanalys. Bilaga 3 i Bäck, M. & Romedahl, H. (red.)   Excavations at Helgö XVII.

 

2008 Teknisk keramik från Lunda. I Andersson, G. & Skyllberg, E. red.   Gestalter och gestaltningar – om tid, rum och händelser på Lunda. Riksantikvarieämbetet Arkeologiska undersökningar. Skrifter nr 72.

 

2008 Räf, E. & Stilborg, O. Varifrån kom järnet? Förhistorisk järnframställning i Östergötland. I Räf, E. (red.) Varifrån kom järnet? Förhistorisk järnframställning i Östergötland.

 

2009 Vid vatten, sten och jord: studier av keramikoffer vid Käringsjön och andra lokaliteter i Halland och Östergötland. I Carlie, A. (red.)   Järnålderns rituella platser. Utskrift 9. Stft. Hallands Länsmuseer. Kulturmiljö Halland. Halmstad.

 

2009 Holm, L. & Stilborg, O. Ceramics as a Novelty in Northern and Southern Sweden. In Zwelebil, M.  & Jordan, P. eds. Ceramics before farming. The Dispersal of Pottery Among Prehistoric Eurasian Hunter-Gatherers. Institute of Archaeology, University College London.

 

2010 Nösler, D & Stilborg , O. 2010. Shape and ware. Notes on a progressing study of Iron Age and  Early Medieval pottery from Flögeln-Eekhöltjen and Loxstedt in the Elbe-Weser-Triangle. In Ramminger, B. & Stilborg, O. (eds.) Naturwissenschaftliche Analysen vor- und frühgeschichtlicher Keramik I: Methoden, Anwendungsbereiche, Auswertungsmöglichkeiten. Universitätsforschungen zur Prähist. Archäologie Band 176.

 

2012 On the other side. A case of cultural encounter between the Pitted Ware Culture and the  Battle Axe Culture in Eastern Sweden. In B. Ramminger & O. Stilborg eds.  Naturwissenschaftliche Analysen vor- und frühgeschichtlicher Keramik II.

 

2012 Vävtyngder och teorier – textilhantverk i Målserum. I V. Palm red. CFörhistoria och arkeologi I.  Årsbok för Tjustbygdens Kulturhistoriska Förening Medd. nr 68 (2011). Västerviks Museum.

 

2013 Papmehl-Dufay, L., Stilborg, O, Lindahl, A. & Isaksson, S. For everyday use and special occasions: A multi-analytical study of pottery from two Early Neolithic Funnel Beaker (TRB) sites on the island of Öland, SE Sweden. In Ramminger, B., Stilborg, O. & Helfert, M.(eds.) Naturwissenschaftliche Analysen vor- und frühgeschichtlicher Keramik III.  Universitätsforschungen zur Prähist. Archäologie Band 238.

 

2016 Van Thienen, V., Agricola, C., Stilborg, O. & Heeren, S. Characterising terra nigra foot- vessels of the Late Roman period (4th – 5th century) from Germany, the Netherlands and Belgium.  Archäologisches Korrespondenzblatt, Jahrgang 47, Heft 1, p. 87-106. Römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz.

 

2017 Pottery craft tradition in transition – from organic recipes to mixtures of rock and hair. Journal of Archaeological Science: pp 658-664.

 

 

bottom of page