top of page

Report list 1989-2009

Neolithic

Stilborg, O. 1991. Rapport över undersökning av keramik från Lexby, Partille sn, Västergötland (K. Ullberg-Loh,UV-Väst)

 

Stilborg, O. 1997. Analyse af mellemneolitisk keramik fra Limensgård og Grødbygård på Bornholm (P.O.Nielsen,NM,DK)

 

Stilborg, O. 1998. Den tidigaste keramiken på Kristineberg? (Malmö Kulturmiljö). 2s

 

Stilborg, O. 2000. Ertebölle pottery from Soldattorpet (LUHM). 1s

 

Stilborg, O. 2000. Kort rapport över teknologisk registrering av keramik från utgrävningarna Nore och Nore 86. (Malmö Kulturmiljö) 4s

 

Stilborg, O. 2000. Senneolitisk keramik från Mören och Söderåkra, Kalmar Län. (Kalmar Läns Museum)  6s

 

Stilborg, O. 2001. Keramiken i ett neolitiskt lokalsamhälle – tradition och variation. Keramik från SU8, SU9, Saxtorp sn; SU17, Su 19 och SU 21, Dagstorp m.fl. sn., Skåne KFLRAPPORT 01/10/12 (UV-Syd) 36s

 

Stilborg, O. & Gröbgerg, E. 2003. Almhovs kärl – för levande eller döda? KFLRAPPORT 03/0618 (Malmö Kulturmiljö) 22s

 

Stilborg, O. 2005. Stridsyxekeramik i Sydsverige KFL rapport 05/1021. (Crafoordska Stiftelsen) 24s

 

Stilborg, O. 2006. Asbestkeramik från Kosjärv. Kosjärv, Bondersbyn 2:2, Töre sn, Kalix, Norrbotten KFL rapport 06/1128. (Norrbottens Museum)13s

 

Stilborg, O. 2007. Två platser med neolitisk och järnålderskeramik från Vintrosa sn. (Västra Via och Sanna, Örebro). KFL rapport 07/0504. (SAU) 7s

 

Stilborg, O. 2007. Traditionella tidigneolitiska trattbägare och multikulturella senneolitiska kärl. Veta 5:5, Veta sn; Ramshäll 1:1, Linköping; Kimstad RAÄ 258, Kimstad sn, Östergötland. KFL rapport 07/0222. 29s

 

Stilborg, O. 2008. MNAIII-trattbägarkeramik från Hyllie. KFL rapport 08/0120. (Malmö Kulturmiljö) 13s

 

Stilborg, O. 2009. Tio små skärvor från Kv. Havren, Kalmar. SYK & GRK-keramik KFL rapport 09/0202. (Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen) 17s

 

The Bronze Age

Stilborg, O. 1989. Den petrografiske undersøgelse. Bronzealderens keramik. Nogle analyser og forsøg (L.Hornbæk,Fyns Stiftsmuseum)

 

Stilborg, O. 1998. En degel från Lockarp 7A,Glostorp sn. MHM 8543 (Malmö Kulturmiljö).

 

Stilborg, O. 1998. Pottery production at the Apalle settlement (Fornl. 260, Övergran sn.,Uppland) (I.Ullén,UV). 10s

 

Stilborg, O. 2000. Bronsgjutning i Södra Sallerup KFLRAPPORT 00/0731 (Malmö Kulturmiljö) 5s

 

Stilborg, O. 2001. Stafsinge 116. Keramiken från en bronsåldersgård. KFLRAPPORT 01/03/09 (Hallands Länsmuseer) 15s

 

Stilborg, O. 2002. Annelöv – keramiken i graven, på gravplatsen och i regionen. Keramik från yngre bronsåldersgravar på gravplatsen Annelöv 38:1, annelöv sn. Skåne, VKB SU 13. KFLRAPPORT 02/02/19 (UV-Syd) 15 s.

 

Stilborg, O. 2002. Bronsgjutning i Södra Sallerup ? del 2. Keramik från 15C Södra Sallerup, Husie och S.Sallerup sn. MHM 9140, S 05; 064 och s 09;047. KFLRAPPORT 02/03/01. (Malmö Kulturmiljö) 5s

 

Stilborg, O. 2005. Hushållets kärl. En funktionsstudie av Kristinebergs yngre bronsålders och äldre järnålders keramik (Oxie 15:1) KFL rapport 05/0329. (Malmö Kulturmiljö) 41s

 

Stilborg, O. 2006. Analyser av keramik från Ryssgärdet. Onslunda 5:1 och 3:1, RAÄ 435, Tensta sn, Uppland KFL rapport 06/1218. (UV-GAL) 22s

 

Stilborg, O. 2006. Keramiken i ”moränen”. Lisseläng 2 & Millingsmossen 1, Ösmo sn, Södermanland. KFL rapport 06/1105. (SAU) 9s

 

Stilborg, O. 2007. Brons- och järnålderskeramik från Brunnby & Skuttunge, Uppland. KFL rapport 07/0605. (UV-Uppsala) 10s

 

Stilborg, O. 2009. Rotvältor & keramik. RAÄ 4, Tåby sn m. fl. Östergötland. KFL rapport 09/0224. (Östergötlands Länsmuseum) 11s

 

The Iron Age

Stilborg, O. 1994. Dünnschliffuntersuchungen an Keramikscherben von Mölleholmen, Sövde sn., Schonen (R.Kelm,Kiel)

 

Stilborg, O. 1997. Undersökning av lerprover och keramikskärvor från RAÄ 106, Skrea 13:3, Skrea sn.,Halland. (Hallands Läns Museum)

 

Stilborg, O. 1997. Lockarp 7B – att använda rätt lera till rätt ändamål (Malmö Kulturmiljö).

 

Stilborg, O. 1997. Analys av brända lerklumpar från Petersborg 6, Bunkeflo, MHM 8542 (Malmö Kulturmiljö).

 

Stilborg, O. 1998. Ugnar och eldstäder på Uppåkra 1:2 (98:2) (Uppåkra-projektet,Lunds Univ.).

 

Stilborg, O. 1998. Keramik från Backa,Leonardsberg och Ö. Ve, Värmland (P.Gunnarsson,Värmlands Museum)

 

Stilborg, O. 2000. Keramiken på Klörup-Aggarp. Hantverk och boplatsstruktur. KFLRAPPORT 00/09/14 (UV-Syd) 12s

 

Stilborg, O. 2000. Växtmagrad keramik. Lindängelund A, MHM 8545 och Kastanjegården, MHM 4730. KFLRAPPORT 00/1128 (Malmö Kulturmiljö) 4s

 

Stilborg, O. 2003. Lilla Tvären. Att göra keramik och slänga skärvor. Lilla Tvären 4:1 m.fl., Västra stadsdelarna, Ystad kn. KFLRAPPORT 03/0319 (UV-Syd) 9s

 

Lindahl, A. & Stilborg, O. 2004. En region utan keramik?. Öggestorp, Öggestorp sn. Dnr 357/89, 124/02 och Kv. Elektronen, Hakarps sn. Dnr 399/99, 139/00; Jönköping, Jönköpings län. KFLRAPPORT 04/0827. (Jönköpings läns museum) 26 s.

 

Stilborg, O. 2004. Spridda skärvor och gravar. Tannefors 1:107, RAÄ 17, 18 19 och RAÄ 267 (Vårdsbergs sn, Linköpings stad) KFL rapport 04/0618. (UV-Öst) 18s

 

Stilborg, O. 2004. Abbetorp. Från skärva till kärl. KFL rapport 04/1025. (UV-Öst) 21s

 

Stilborg, O. 2004. Tärskemagret keramik fra Valby. KFL rapport 04/0415. (Gilleleje Museum) 6s

 

Stilborg, O. 2004. Många hus – lite keramik. Höllviken 22:410 m.fl. St. Hammar sn, Vellinge kommun, Skåne län KFL rapport 04/0401. (Malmö Kulturmiljö) 6s

 

Stilborg, O. 2005. Kättsta. Grav- och boplatskeramik från yngre bronsålder och äldre järnålder. KFL rapport 05/1128. (Upplandsmuseet) 9s

 

Stilborg, O. 2005. Ugnar och bränd lera på Lövstaholm.KFL rapport 05/1005. (UV-GAL) 7s

 

Stilborg, O. 2005. Vid vatten, sten och jord. Analyser av keramikoffer vid Käringssjön, Hunehall/Arlösa och på Brogården, Halland KFL rapport 05/0608. (Anne Carlie) 34s

 

Stilborg, O. 2006. Gravkeramik och gjutformar? Kuddby Å, RAÄ 85:2, Linneberga, Å sn. Vikbolandet, Östergötland. KFL rapport 06/1129. (Östergötlands Länsmuseum) 5s

 

Stilborg, O. 2006. Järnålderskeramik från Hyllie. Hyllie 155:91 och Nya Annetorpsvägen KFL rapport 06/1031.(Malmö Kulturmiljö) 12s

 

Stilborg, O. 2006. Västervång. 1000 års brukskeramik KFL rapport 06/0814. (UV-Syd) 18s

 

Lindahl, A. & Stilborg, O. 2006. Ugnsanläggning, keramik och bergart. Lilla Ulvgryt och Bengtstorp, Närke KFL rapport 06/1027. (UV-Bergslagen) 11s

 

Stilborg, O. 2007. Gravurnor från Kvarnbacken, Vadstena, Östergötland. KFL rapport 07/0520. (Östergötlands Länsmuseum) 9s

 

Stilborg, O. 2008. Gödåker, Dragby, Kyrsta, Vaxmyra & Håga. Studier av keramik från Uppland. KFL rapport 08/0403. (Thomas Eriksson, UV-GAL) 22s

 

Stilborg, O. 2008. Gravar och metallhantverk på Jonsberg, Linköping. KFL rapport 08/0121. (Östergötlands Länsmuseum) 5s

 

Medieval / Newer time

Stilborg, O. & Grönberg, E. 2006. Produktion och konsumtion. Studier avyngre rödgods från Kv. Apeln och Kv. Dromedaren ca. 1630-1850. KFL rapport 07/0503. (Jönköpings läns museum) 39s

 

Stilborg, O. 2007. Store Torgets keramik. Keramik från Linköping från slutet av 1600talet. KFL rapport 07/0503. 8s

 

Stilborg, O. 2008. Grytgjutformar i Jönköping. En analys av ett keramiskt hantverk, dess rötter och utveckling. KFL rapport 08/1210. (Crafoordska Stiftelsen) 40s

 

Stilborg, O. 2008. Krukor & Kakelugnar. Produktionen på krukmakeriet på Kv. Diplomaten, Jönköping ca 1730-1800. KFL rapport 08/1022 (Jönköpings läns museum) 31s

 

Stilborg, O. 2009. Jönköpings svartgods. Lundströms Plats m.fl. lokaler. KFL rapport 09/0225. (Jönköpings läns museum) 12s

 

Technical ceramics

Stilborg, O. 1993. Teknologisk undersökning av keramik, ugnsvägg och rålera från Skummeslöv, Skummeslöv sn, Halland (U.Viking, HLM)

 

Stilborg, O. 1993. Støbeformsanalyse (Bronsålder, P.Rønne, Inst. for Forhist. Ark.Kbh.Univ.).

 

Stilborg, O. 2000. På uppdrag av Gal. Analyser av teknisk keramik från Binga, Söderåkra, Dagstorp, Husby och Bäckby. KFLRAPPORT 00/1017 (GAL) 21s

 

Stilborg, O & Grönberg, E. 2000. Lågtemperaturugnar i Malmö KFLRAPPORT 00/0719 (Malmö Kulturmiljö) 18s

 

Stilborg, O. 2002. Fragment av ugnsvägg från Boxholm, Öringe (Ög, Ekeby sn., Öringe RAÄ 332) KFLRAPPORT 02/02/26. (GAL) 2 s.

 

Stilborg, O. 2002. En tegelugn i Selånger. KFLRAPPORT 02/08/28. (GAL) 4s

 

Grönberg, E. & Stilborg, O. 2005. Gjutning på Kriminalvårdanstalten i Skänninge KFLRAPPORT 05/0214 (Östergötland Länsmuseum) 18s

 

Grönberg, E. & Stilborg, O. 2006. Charlottendal. KFLRAPPORT 06/0620 (GAL) 12s

 

Stilborg, O. 2006. Ugnsväggar och härdfodring. Gråfjell, Hamnsundhelleren, Ullshelleren, Norge och Segerstorp, Sverige. KFLRAPPORT 06/0804 (GAL) 22s

 

Stilborg, O. 2006. Teknisk keramik från Lunda. KFL rapport 06/0216 (GAL) 10s

 

Lindahl, A. & Stilborg, O. 2007.Grytgjutning i Kv. Kleopatra, Västerås. KFL rapport 07/0330. (UV-Mitt)14s

 

Stilborg, O. 2007. Ugnarna i Valbo, Gästrikland. Ässjefodringar och annan teknisk keramik från Smedsbo. KFL rapport 07/0615. (GAL) 12s

 

Stilborg, O. 2007. Teknisk keramik på området Kungsbro Motorcykel, Linköping. KFL rapport 07/0906. (GAL) 7s

 

Stilborg, O. 2007. Teknisk keramik på Kristineberg. KFL rapport 07/1109. (GAL) 13s

 

Stilborg, O. 2008. Ugnar vid Insjön, Dalarna & Ugnar i Ledsjö, Vg. KFL rapport 08/0610. (GAL) 22s

 

Stilborg, O. 2008. Teknisk keramik från Nibble. Nibble, Tillige sn, Uppland. KFL rapport 08/0923. (GAL) 22s

 

Other

Stilborg, O. 1998. Dösjebro´s röda fläckar.Analys av två rödfärgade områden på SU 19 (VKB,UV-syd).

 

Stilborg, O. 2007. Lite keramik från Torvnäs i Sunne. KFL rapport 07/0320. 8s

 

Outside Scandinavia

Stilborg, O. 1989. Randskår,Tegl,Frise og Lerklining fra Murlo,Poggio Civitate (A. Ratje,Inst. för Forhist. og Klass. Ark. KBH. Univ.)

 

Stilborg, O. 1989. A report of the technological analysis of some sherds from the Chachapoya district, Peru (I. Schjellerup,Etnograf. Avd. NM).

 

Stilborg, O. 1990. Report of thin section analysis of six ceramic fragments from El Pichao, Argentine (S.Sjödin,Göteborgs Univ.)

 

Stilborg, O. 2000. ”The Bones”,”The Copper and Bronze”,”The Iron”and ”The Beads” in A.Lindahl ed. Ceramics, metal craft and settlement in south-eastern Zimbabwe since 1400 AD. KFLRAPPORT 00/0406 16s

 

Ole Stilborg 20090821

bottom of page